Připravujeme

VÝSTAVA
JAN DYTRYCH / GEN1980

Projekt se zabývá životními cestami a partnerskými vztahy generace narozené kolem roku 1980. Při
zobecnění příběhů konkrétních postav poskytuje obrázek o příslušnících této generace, o tom, jací jsou, čím
prošli a čím procházejí. Někteří stále usilovně hledají partnera, se kterým by se cítili dobře, jiní si již dávno
mysleli, že takového našli a pak ztratili tento pocit i partnera. Další žijí ve vztazích na dálku, které jim
alespoň v tuto chvíli vyhovují, nebo žijí se stálým partnerem a potýkají se se vším, co je s tím spojené.
V rámci projektu jsem se snažil skrze své vlastní zkušenosti a prožitky propojit s portrétovanými a své pocity
z minulosti zpracovat v jejich příbězích. Zabýval jsem se svojí generací. Když jsem chodil se svými vrstevníky
na střední školu, byli jsme všichni na začátku. Na začátku dospělosti a svých partnerských životů. Nic jsme o
nich nevěděli, netušili jsme, co máme čekat. Měli jsme různé představy, přání a touhy. Ať už naivní, či více
nebo méně pokroucené. V průběhu více než dvaceti let, s jejichž odstupem se na to zpětně díváme, jsme se
dostali do řady situací, které by nás dopředu těžko napadly. Zároveň jsou si mnohé naše osudy velmi
podobné, prošli jsme si typově stejnými situacemi. Když se dokážeme otevřít, přiznat si to a poslouchat se
navzájem, zjistíme, že máme hodně společného.

WORKSHOP
NA OKRAJI FOTOGRAFIE: STRUKÁŽ

Sobotní workshop pro rodiny s dětmi od 7 let

Tvůrčí dílna je zaměřena na výtvarnou techniku spočívající v nanášení fotochemických roztoků (vývojka, ustalovač) na citlivou vrstvu fotografického papíru v běžném světelném prostředí. 

Dílnu povede pedagožka, fotografka a vizuální umělkyně Terezie Foldynová, se kterou nahlédnete do fascinující alchymistovy laboratoře. Bude se kouzlit s fotochemií, kreslit, razítkovat i šablonovat na fotografické papíry. Každý si pak domů odnese své vlastní umělecké dílo!

Účastníkům doporučujeme zajištění pracovního oděvu (postačí staré dlouhé tričko), skvrny od vývojky nelze vyčistit. 

Rezervace nutná na: fotogofest@gmail.com

Délka workshopu:  90 minut

Cena: dospělí 100,- / děti 7-15 let 50,-

Max. počet účastníků: 10

Theme: Overlay by Kaira
fotogo.info