Tomáš Pospěch – Češství

„První důvod, proč lidé volili Miloše Zemana prezidentem, je podle sociologického průzkumu fakt, že je Čech, co to ale znamená?
S čím se většina voličů, kteří dali před Karlem Schwarzenbergem přednost bývalému předsedovi vlády, skrze slovo „Čech“ identifikovala? Jaké je to češství, jež reprezentuje nový prezident, který v souhře se současnou hlavou státu a jeho rodinou udělal
z identity národa a jejího ohrožení jedno z hlavních témat předvolební kampaně?“ (Petr Fischer, 2013)
Tyto otázky položené Petrem Fischerem v Hospodářských novinách mne vedly v roce 2013 k vizuálnímu ohledávání fenoménu Češství. Hledal jsem na ně odpověď v souboru fotografií, které jsem na téma Češství sestavil z fotografií vytvořených už v letech 2001–2011.
Ale projekt není politický, je shovívavým i sebekritickým ohlédnutím, co to dnes znamená být Čech. Snažil jsem se vyhledat ty momenty, které odrážejí archetypy, které máme tradičně s Češstvím spojeny.

Theme: Overlay by Kaira
fotogo.info