Workshopy

Negativní proces

Vhodné pro začátečníky. Účastníci se blíže seznámí s postupem vyvolávání černobílých negativních filmů.

1. Teoretická část – vysvětlení negativního procesu a všech jeho fází včetně působení používaných roztoků.

2. Praktická část – vyvolání vlastního kinofilmu nebo svitkového filmu.

Účastníkům doporučujeme zajištění pracovního oděvu, skvrny od vývojky nelze vyčistit. Fotochemie je v ceně workshopu.

Potřebné vybavení: předem naexponovaný kinofilm nebo svitkový film

Délka workshopu: cca 3 – 4 hodiny

Cena: 1000,- Kč

Max. počet účastníků: 4

Strukáž

Vhodné pro žáky ZŠ/SŠ a rodiny s dětmi ve věku od 7 let. Účastníci workshopu si vyzkoušejí výtvarnou techniku zvanou strukáž, která se provádí nanášením fotochemických roztoků na citlivou vrstvu fotografického papíru.

Účastníkům doporučujeme zajištění vlastního pracovního oděvu (postačí staré dlouhé tričko), skvrny od vývojky nelze vyčistit.

Fotochemie a fotopapíry zajistíme.

Délka workshopu: 2 hodiny

Cena:
Dopspělý – 75,- Kč
Děti – 25,- Kč

Max. počet účastníků: 10

Fotogram

Workshop je vhodný pro jednotlivce nebo pro žáky ZŠ/SŠ a rodiny s dětmi. Účastníci si vyzkoušejí fotografickou techniku, která se provádí v temné komoře pomocí zvětšovacího přístroje. Na citlivé vrstvě fotografického papíru se vytvoří kompozice z různých předmětů a následně osvítí. Vzniká kontrastní černobílý obraz zvaný fotogram, též Rayogram podle avantgardního umělce Mana Raye, který tuto techniku hojně využíval ve své tvorbě.

Účastníkům doporučujeme zajištění vlastního pracovního oděvu, skvrny od vývojky nelze vyčistit.

Fotochemie a fotopapíry jsou v ceně workshopu.

Délka workshopu: min. 2 hodiny

Cena: 850,- / děti 7-15 let 350,-

Max. počet účastníků: 4

Základy práce ve fotokomoře

Workshop je určen zájemcům o analogovou fotografii, kteří se zatím neodvážili své filmy a
negativy dále zpracovat v temné komoře. Naučíme vás základy negativního procesu (vyvolání
filmu) i procesu pozitivního (zvětšování fotografií). Z workshopu si odnesete kromě nových
znalostí také svůj první vyvolaný film, kontaktní kopie negativu určené k rychlému náhledu i
vlastnoručně nezvětšované fotografie.

Cena: 3 500, – Kč

Délka workshopu: 6h. + 6 h.

Camera obscura

Workshop věnovaný oblíbené historické technice zvané také dírková
komora, která je předchůdkyní dnešních fotoaparátů. Na kurzu si ukážeme, jak tuto
magickou krabičku vyrobit, jak s ní vytvořit fotografii, ale také jaké to je být uvnitř. V druhé
části workshopu si zhotovíme kontaktní kopie z vytvořených papírových negativů a
vyzkoušíme si tak základy práce ve fotokomoře. Vhodné také pro SŠ a ZŠ.


Cena workshopu: 1 900,- Kč

Délka workshopu: 6 h.

Základy pozitivního procesu

Vhodné pro začátečníky a mírně pokročilé. Účastníci se seznámí s postupem ručního zvětšování černobílých fotografií v temné komoře.

  1. Teoretická část – seznámení s vybavením temné komory, vysvětlení pozitivního procesu včetně působení používaných roztoků.
  2. Praktická část – zvětšování a zmenšování černobílých fotografií z vlastního kinofilmu nebo svitkového filmu.

Účastníkům doporučujeme zajištění vlastního pracovního oděvu (postačí staré dlouhé tričko), skvrny od vývojky nelze vyčistit.

Fotochemie a fotopapíry jsou v ceně workshopu.

Doporučené příslušenství: vyvolaný kinofilm nebo svitkový.

Délka workshopu: 5-6 hodiny

Cena: 1500,- Kč

Max. počet účastníků: 4

Caffenol

Kurz věnovaný přípravě alternativní kávové vývojky včetně postupu zpracování
světlocitlivých materiálů. Dozvíte se, co jsou D. I. Y. vývojky a jak to vlastně s nimi je
z hlediska ekologie. Společně pak budeme fotografovat na svitkový film a následně si
namícháme kávový roztok, ve kterém jej vyvoláme.

Cena: 1 900,- Kč

Délka workshopu: 6h.

Plenér s D.I.Y. vývojkami

Proces vzniku analogové fotografie je fascinující také proto, že, jeho podstata spočívá v mnoha protichůdnostech. Věděli jste, že tyto chemické procesy
mohou probíhat v těsném kontaktu s přírodou? Samotné fotografování bývá v kontextu prostorového zasazení často odtrženo od jejich následného zpracování. Plenér
s vlastnoručně vyrobenými bylinnými vývojkami má za cíl tyto dva procesy propojit v prostředí městského parku jakožto místa setkávání a sdílení, které je v kontrastu
s uzavřenou fotokomorou. Během plenéru společně vyfotografujeme film, který následně
zpracujeme v přírodě.
Následující den naopak strávíme v prostředí temné komory, kde si jednotlivé fotografie zhotovíme.


Cena víkendového workshopu: 3 500,- Kč

Délka workshopu: 6h. + 6 h.

Theme: Overlay by Kaira
fotogo.info