Rubrika: titul

FOTOGO

Spolek Fotogo byl založen 25. října 2018 z iniciativy fotografky a galeristky Petry Damaškové-Pištorové. Hlavním cílem spolku je vytváření vhodných podmínek pro rozvoj kulturní a umělecké činnosti v českém i mezinárodním kontextu. Jeho hlavní činností je příprava, organizace a realizace krátkodobých výstav, uměleckých projektů a tvůrčích programů včetně podpory studentů a absolventů uměleckých škol v jejich uměleckých aktivitách.

Aktuální výstava

Magdalena Dubnová/Jaromír Harna/Anna Minářová
Citlivý pařez

Výstava studentů závěrečných ročníků ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského na FUD UJEP představuje výrazný pohled na pozici fotografie v současném umění i ve společnosti. 
Autoři tvoří klasickou, analogovou metodou – nelpí však pouze na estetice a formální stránce. Trojici spojují především způsoby, jakými k procesu přistupují – chápou ho jako extenzi komunikace s okolním světem o niterných myšlenkách, uchylují se k fotografii automaticky jako k druhému mateřskému jazyku, ať už v nejobyčejnějších sděleních o současném světě, tak ve chvílích terapeutického úniku z reality. Přestože se tak každý z autorů – Magdalena Dubnová, Jaromír Harna i Anna Minářová – vyjadřují z vlastní perspektivy a s odlišnou zkušeností, jedná se o kompaktní a vyhraněný výběr. 

Magdalena Dubnová (*1997) je studentkou Ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského a Silvie Milkové na FUD UJEP. V roce 2020 absolvovala stáž na Akademii výtvarných umění ve Vilniusu. Ve své volné tvorbě osciluje mezi fotografií, videem a performance. Zabývá se tématy, které vychází z existenčních podstat lidského bytí v kontextu přírody a náboženství.  

Jaromír Harna (*1998) se ve své tvorbě v rámci studia v Ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského a Silvie Milkové na FUD UJEP zabývá vlastním vztahem k analogové fotografii, jejíž proces prožití a vytvoření staví do kontrastu k vyobrazení banálních skutečností. 

Anna Minářová (*1996) je studentka magisterského studia v Ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského a Silvie Milkové na FUD UJEP. Ve své tvorbě se zabývá především fotografií, částečně instalací a okrajově videem. Dlouhodobě se soustředí na téma existence, vlastních emocí a smyslu bytí obecně

Galerie Díra

Ostravská fotografická Galerie Díra, jejíž součástí je od samého počátku sdílená fotokomora, působí jako platforma pro nastupující i etablované vizuální umělce zabývající se médiem fotografie.

Sdílená fotokomora

Plně vybavená temná komora je přístupná široké veřejnosti. Využít ji mohou nejen jednotlivci, ale také účastníci tematických workshopů zaměřených na analogovou fotografii. Workshopy jsou vhodné pro začátečníky a zaujmou nejen rodiny s dětmi ve věku od 7 let, ale také pedagogy výtvarných předmětů.
Na všechny workshopy nabízíme možnost zakoupení dárkového poukazu.
Registrace přijímáme na mailu: fotogofest@gmail.com

Archiv výstav

Veronika Mikulová/Anna Pelikánová – Fotograf2
Výstava Fotograf2 je společným projektem dvou studentek třetího ročníku oboru Užitá fotografie       a média na Střední umělecké škole Ostrava. Škola v minulém roce slavila třicáté výročí svého založení, v rámci kterého bylo naplánováno mnoho akcí. Za připomenutí stojí velká výstava prací studentů a pedagogů v opavském Domě umění.  Bohužel z důvodu ochranných opatření proti pandemii se […]
Miloš Budík – Nalezeno II.
Vznik uměleckého díla je zvláštní proces. Většinu času probíhá kdesi v ústraní, bez zásahu dalších lidí, v dialogu mezi tvůrcem a jím vytvářeným artefaktem. Tento proces může být krátký, ale také velmi zdlouhavý a náročný. A to i v případě fotografie, která nezřídka budí dojem rychlé, nepromyšlené a téměř nahodilé práce. Každý zkušený fotograf však […]
Vladimír Koštial – Hledání

Workshopy

Workshopy jsou vhodné pro začátečníky a zaujmou nejen rodiny s dětmi ve věku od 7 let, ale také pedagogy výtvarných předmětů. Na všechny workshopy nabízíme možnost zakoupení dárkového poukazu.

Registrace přijímáme na mailu: fotogofest@gmail.com

Workshop – Negativní proces

Vhodné pro začátečníky. Účastníci se blíže seznámí s postupem vyvolávání černobílých negativních filmů.

1. Teoretická část – vysvětlení negativního procesu a všech jeho fází včetně působení používaných roztoků.

2. Praktická část – vyvolání vlastního kinofilmu nebo svitkového filmu.

Účastníkům doporučujeme zajištění pracovního oděvu, skvrny od vývojky nelze vyčistit. Fotochemie je v ceně workshopu.

Potřebné vybavení: předem naexponovaný kinofilm nebo svitkový film

Délka workshopu: cca 2 hodiny

Cena: 500,- Kč

Max. počet účastníků: 2

Workshop – Strukáž

Vhodné pro žáky ZŠ/SŠ a rodiny s dětmi ve věku od 7 let. Účastníci workshopu si vyzkoušejí výtvarnou techniku zvanou strukáž, která se provádí nanášením fotochemických roztoků na citlivou vrstvu fotografického papíru.

Účastníkům doporučujeme zajištění vlastního pracovního oděvu (postačí staré dlouhé tričko), skvrny od vývojky nelze vyčistit.

Fotochemie a fotopapíry zajistíme.

Délka workshopu: 2 hodiny

Cena: 150,- / děti 7-15 let 75,-

Max. počet účastníků: 10

Workshop – Fotogram

Workshop je vhodný pro jednotlivce nebo pro žáky ZŠ/SŠ a rodiny s dětmi. Účastníci si vyzkoušejí fotografickou techniku, která se provádí v temné komoře pomocí zvětšovacího přístroje. Na citlivé vrstvě fotografického papíru se vytvoří kompozice z různých předmětů a následně osvítí. Vzniká kontrastní černobílý obraz zvaný fotogram, též Rayogram podle avantgardního umělce Mana Raye, který tuto techniku hojně využíval ve své tvorbě.

Účastníkům doporučujeme zajištění vlastního pracovního oděvu, skvrny od vývojky nelze vyčistit.

Fotochemie a fotopapíry jsou v ceně workshopu.

Délka workshopu: min. 2 hodiny

Cena: 500,- / děti 7-15 let 250,-

Max. počet účastníků: 4

Workshop – Základy pozitivního procesu

Vhodné pro začátečníky a mírně pokročilé. Účastníci se seznámí s postupem ručního zvětšování černobílých fotografií v temné komoře.

  1. Teoretická část – seznámení s vybavením temné komory, vysvětlení pozitivního procesu včetně působení používaných roztoků.
  2. Praktická část – zvětšování a zmenšování černobílých fotografií z vlastního kinofilmu nebo svitkového filmu.

Účastníkům doporučujeme zajištění vlastního pracovního oděvu (postačí staré dlouhé tričko), skvrny od vývojky nelze vyčistit.

Fotochemie a fotopapíry jsou v ceně workshopu.

Doporučené příslušenství: vyvolaný kinofilm nebo svitkový.

Délka workshopu: 3 hodiny

Cena: 600,- Kč

Max. počet účastníků: 4

Fotogalerie

Magdalena Dubnová/Jaromír Harna/Anna Minářová – Citlivý pařez

Veronika Mikulová/Anna Pelikánová – Fotograf2

Miloš Budík – Nalezeno II.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Připravujeme

VÝSTAVA
JAN DYTRYCH / GEN1980

Projekt se zabývá životními cestami a partnerskými vztahy generace narozené kolem roku 1980. Při
zobecnění příběhů konkrétních postav poskytuje obrázek o příslušnících této generace, o tom, jací jsou, čím
prošli a čím procházejí. Někteří stále usilovně hledají partnera, se kterým by se cítili dobře, jiní si již dávno
mysleli, že takového našli a pak ztratili tento pocit i partnera. Další žijí ve vztazích na dálku, které jim
alespoň v tuto chvíli vyhovují, nebo žijí se stálým partnerem a potýkají se se vším, co je s tím spojené.
V rámci projektu jsem se snažil skrze své vlastní zkušenosti a prožitky propojit s portrétovanými a své pocity
z minulosti zpracovat v jejich příbězích. Zabýval jsem se svojí generací. Když jsem chodil se svými vrstevníky
na střední školu, byli jsme všichni na začátku. Na začátku dospělosti a svých partnerských životů. Nic jsme o
nich nevěděli, netušili jsme, co máme čekat. Měli jsme různé představy, přání a touhy. Ať už naivní, či více
nebo méně pokroucené. V průběhu více než dvaceti let, s jejichž odstupem se na to zpětně díváme, jsme se
dostali do řady situací, které by nás dopředu těžko napadly. Zároveň jsou si mnohé naše osudy velmi
podobné, prošli jsme si typově stejnými situacemi. Když se dokážeme otevřít, přiznat si to a poslouchat se
navzájem, zjistíme, že máme hodně společného.

WORKSHOP
NA OKRAJI FOTOGRAFIE: STRUKÁŽ

Sobotní workshop pro rodiny s dětmi od 7 let

Tvůrčí dílna je zaměřena na výtvarnou techniku spočívající v nanášení fotochemických roztoků (vývojka, ustalovač) na citlivou vrstvu fotografického papíru v běžném světelném prostředí. 

Dílnu povede pedagožka, fotografka a vizuální umělkyně Terezie Foldynová, se kterou nahlédnete do fascinující alchymistovy laboratoře. Bude se kouzlit s fotochemií, kreslit, razítkovat i šablonovat na fotografické papíry. Každý si pak domů odnese své vlastní umělecké dílo!

Účastníkům doporučujeme zajištění pracovního oděvu (postačí staré dlouhé tričko), skvrny od vývojky nelze vyčistit. 

Rezervace nutná na: fotogofest@gmail.com

Délka workshopu:  90 minut

Cena: dospělí 100,- / děti 7-15 let 50,-

Max. počet účastníků: 10

Kontakt

MgA. Petra Damašková – Pištorová

kurátorka, zakladatelka Galerie Díra, absolventka ateliéru fotografie Michala Kalhouse na Ostravské univerzitě a ateliéru fotografie na FaVU v Brně. V roce 2014 absolvovala studijní stáž na prestižní umělecké škole Royal Academy of Art v Holandsku, kde se podílela na organizaci kulturního festivalu. V letech 2015 a 2017 se organizačně podílela na fotografickém festivalu OstravaPhoto.

Email: fotogofest@gmail.com
Tel.č.: 722 486 095

Mgr. Terezie Foldynová

je absolventka Ostravské univerzity, kde vedle bohemistiky vystudovala fotografii v ateliéru Michala Kalhouse. V roce 2013 absolvovala stáž na Akademii Sztuk Pięknych Władysława Strzemińskiego w Łodzi. V současné době vyučuje analogovou fotografii na střední škole.

Email: fotogofest@gmail.com
Tel.: 773 524 303

MgA. Lucia Petrůjová

je absolventka ateliéru fotografie na Ostravské univerzitě a Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. V roce 2013 organizovala fotografický festival Slezské Rudoltice. V letech 2015 a 2017 se organizačně podílela na fotografickém festivalu OstravaPhoto. Je kurátorkou díla slovenského fotografa Vladimíra Koštiala, zajistila organizaci a prezentaci 27 výstav, spolupodílela se na vydaní jeho monografie.

Email: fotogofest@gmail.com
Tel.č.: 777 24 34 94

Theme: Overlay by Kaira
fotogo.info