Aktuální výstava

Magdalena Dubnová/Jaromír Harna/Anna Minářová
Citlivý pařez

Výstava studentů závěrečných ročníků ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského na FUD UJEP představuje výrazný pohled na pozici fotografie v současném umění i ve společnosti. 
Autoři tvoří klasickou, analogovou metodou – nelpí však pouze na estetice a formální stránce. Trojici spojují především způsoby, jakými k procesu přistupují – chápou ho jako extenzi komunikace s okolním světem o niterných myšlenkách, uchylují se k fotografii automaticky jako k druhému mateřskému jazyku, ať už v nejobyčejnějších sděleních o současném světě, tak ve chvílích terapeutického úniku z reality. Přestože se tak každý z autorů – Magdalena Dubnová, Jaromír Harna i Anna Minářová – vyjadřují z vlastní perspektivy a s odlišnou zkušeností, jedná se o kompaktní a vyhraněný výběr. 

Magdalena Dubnová (*1997) je studentkou Ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského a Silvie Milkové na FUD UJEP. V roce 2020 absolvovala stáž na Akademii výtvarných umění ve Vilniusu. Ve své volné tvorbě osciluje mezi fotografií, videem a performance. Zabývá se tématy, které vychází z existenčních podstat lidského bytí v kontextu přírody a náboženství.  

Jaromír Harna (*1998) se ve své tvorbě v rámci studia v Ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského a Silvie Milkové na FUD UJEP zabývá vlastním vztahem k analogové fotografii, jejíž proces prožití a vytvoření staví do kontrastu k vyobrazení banálních skutečností. 

Anna Minářová (*1996) je studentka magisterského studia v Ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského a Silvie Milkové na FUD UJEP. Ve své tvorbě se zabývá především fotografií, částečně instalací a okrajově videem. Dlouhodobě se soustředí na téma existence, vlastních emocí a smyslu bytí obecně