Aktuality

Libuše Jarcovjáková/ Vietnamská komunita v Československu v 80. letech

Fotografická Galerie Díra zahajuje ve čtvrtek 3. listopadu od 18.00 hodin
výstavu významné představitelky české dokumentární fotografie Libuše
Jarcovjákové. Součástí vernisáže bude křest katalogu s kurátorským textem Petry Damaškové.

Renomovaná a světově uznávaná fotografka Libuše Jarcovjáková vystaví v Galerii
Díra fotografie ze života vietnamské komunity, jež byla v 80. letech pozvána do
Československa jako tzv. „bratrská pomoc“. Autorce se během studií na FAMU naskytla
příležitost stát se lektorkou českého jazyka a ocitla se ve třídě plné mladých Vietnamců,
většinou demobilizovaných vojáků z válek v Jihovýchodní Asii, které bylo potřeba naučit
základním komunikačním dovednostem pro práci v československém průmyslu. V
průběhu tří let tak vznikly stovky negativů, které po dlouhou dobu čekaly na své
zpracování. Výstava potrvá do konce roku a v jejím závěru plánuje Galerie Díra rovněž
dernisáž včetně komentované prohlídky s autorkou.