Martin Pecha a Lev Zlokazov – V kapkách deště

Když prší a najednou padají jen dvě kapky, chvíli, stejnou rychlostí – je to náhoda? Jejich další nesoulad v trajektoriích pohybu není žádnou tragédií a na celkový obraz to nebude mít žádný vliv.

Česko-kazašské duo Martin Pecha a Lev Zlokazov jsou studenty ateliéru Lukáše Jasanského na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V jejich dílech se odráží absurdita, ironie, lehký humor a metamorfóza světa, který je obklopuje. Jejich svoboda a přístupy představují reprezentativní model určitého vědomí souvisejícího s podstatou absurdního bytí. Oba umělci už několik let pracují s fotografií, technikou koláže a performancí.
Pokouší se kombinovat jemné lidské pocity a abstraktní myšlenky, vytváří spoustu pozoruhodných situací, a to jak v reálném světě, tak i v tom metafyzickém.

V kapkách deště je obrovskou kvintesencí, souborem různých myšlenek, které vznikly a zrodily v době jejich seznámení během studií fotografie.

Theme: Overlay by Kaira
fotogo.info