Autor: Fotogo

Libuše Jarcovjáková / Vietnamská komunita v Československu v 80. letech

Záchrana demokracie alebo internacionálna pomoc. Tak bolo pred spoločnosťou prezentované vyústenie jedného z konfliktov studenej vojny medzi dvomi veľmocami. Pól milióna amerických vojakov sa na skoro tridsať rokov ocitlo na inom kontinente a snažilo sa podmaniť si krajinu v hesle demokracie a záchrany. Komunistický Vietnam prišiel o množstvo mužov, živiteľov rodiny, robotníkov. Hospodárska kríza na seba nenechala dlho čakať a nedostatok školených pracovníkov sa odrazil na ekonomickej situácii v krajine. Vietnamská delegácia vycestovala do Poľskej ľudovej republiky, Československa a následne do SSSR jednať o témach pomoci so zaškolením a získaním profesných skúseností v strategických oboroch. Československo uzavrelo s Vietnamom dohodu o vytvorení zázemia pre vzdelávanie vietnamských mužov a následne aj žien, ktorá sa od roku 1973 postupne pripravovala a najväčšia vlna začala prichádzať v roku 1980. Vietnamci boli rozmiestnený do niekoľkých miest v Česku a na Slovensku, najviac potom v Prahe v počte zhruba 4 000. Dohoda medzi krajinami sa netýkala len vzdelávania a takzvanej bratskej pomoci, ale bola naplnená aj vnútornými pravidlami a požiadavkami pre čo najlepšiu adaptáciu. Na začiatok dostal každý Vietnamec zimné oblečenie v hodnote 2 400 Kčs a zálohu na mzdu 900 Kčs so splatnosťou do jedného roka.1 Vietnamský občan mal zabezpečenú stravu vrátane víkendov vo vývarovniach a podľa pravidiel musela mať každá ubytovňa vlastnú kuchynku v prípade, že by neboli schopný adaptovať sa na české závodné stravovanie. Obmedzenia sa týkali aj ich súkromia. Vietnamci nesmeli nadväzovať známosť s Vietnamkami a ak sa aj museli ocitnúť v jednej miestnosti, vždy to muselo byť za prítomnosti tretej osoby. Neskôr sa pravidlá trochu rozvoľnili a Vietnamec mohol s Vietnamkou chodiť, pokiaľ by sa však stalo, že otehotnie, bola okamžite poslaná naspäť do Vietnamu bez možnosti návratu. Oni boli presvedčený, že idú pomáhať no miesto očakávanej vďaky sa stretli s predsudkami a ponižovaním. Aj napriek všetkým pravidlám, obmedzeniam a všadeprítomnej nenávistnej nálade si tvorili Vietnamci svoj vlastný svet, v ktorom sa ťažoba 80. rokov stratila vo víre večierkov, osláv, výletov a snahy užiť si možnosť vycestovať z vojnou postihnutého Vietnamu. Libuše Jarcovjáková, ktorá v tej dobe študovala na FAMU, dostala jedinečnú príležitosť vmiesiť sa do veľmi exotickej komunity so snahou poskytnúť im základné jazykové vzdelanie v trojmesačnom kurze češtiny. Vzhľadom na absenciu učebných materiálov a akéhokoľvek poznatku vietnamčiny nie je z jej fotografií cítiť nejaká bariéra. Uvoľnenosť a pocit, že je jedna z nich, sa premietla snáď do každej fotografie. Myslím si, že je to autorkina prirodzenosť nechať sa vtiahnuť prostredím a ľuďmi, v ktorom sa nachádza, a vyťažiť tak maximum z toho, čo jej okolie ponúka. Jej práca je nenútená a spontánna, dokáže zachytiť aj okamihy iným nedostupné. Vďaka Jarcovjákovej máme možnosť nahliadnuť do komunity, ktorá je doteraz veľmi uzavretá a v mnohých ohľadoch je stále braná len ako „večierka, kde nájdeš všetko“. Tri roky intenzívnej práce dali možnosť Jarcovjákovej prebádať vnútorné vzťahy medzi učiteľmi a ich žiakmi, zachytiť ich zbližovanie. Formálne portréty zasielané do Vietnamu svojim rodinám strieda ležérnosť na ubytovniach. Vzájomná súdržnosť, priateľstvá a snaha prežiť v systéme, ktorý ich odmieta. Ako komunita sa uzatvárali do seba, na Jarcovjákovej snímkoch ukazujú svoju otvorenosť, neviazané a úprimné ja. A aj keď to pod ťarchou osemdesiatych rokov nemali ľahké Vietnamci ani Jarcovjáková, ich vzájomné prepojenie im dalo prežiť spolu niekoľko intenzívnych rokov a pekné chvíle.

Petra Damašková

OTAKAR MATUŠEK / Vzpomínka

(*23. 6. 1953 † 19. 4. 2022) byl v Ostravě nepřehlédnutelnou osobností nejen díky jedinečné fotografické tvorbě převážně miniaturních rozměrů a aforismům, při jejichž čtení přestává existovat čas, ale v neposlední řadě také díky jeho excentrické a přátelské povaze plné lidskosti a humoru, kterým rád odzbrojoval ostatní i sám sebe. Jeho fotografická tvorba se řadí k vizualismu, jehož základy mu předal ostravský fotograf, pedagog a teoretik Bořek Sousedík (*1946). Otakar Matušek během svého života vystavoval například v Moravské galerii v Brně, ve Fotografické galerii Fiducia nebo v Ateliéru Josefa Sudka v Praze a jeho práce byla otištěna také v německém časopise PhotoNews. Výstava je koncipována jako vzpomínka na jeho nezapomenutelnou osobnost a dílo.

ALEX FÜRSTŮ, JAN KOLÁČEK A KATEŘINA NOVÁ – Příliš vysoký schod

Na výstavě Příliš vysoký schod spolupracovala trojice autorů Fürstů-Koláček-Nová. Kombinují zde rozdílné a navzájem se doplňující přístupy v psychologické interpretaci daného tématu. Osobní růst často spočívá v překračování a balancování na tom či onom schodu ve snaze dostat se dál a výš, krok za krokem. Mnohdy narážíme na schod, který je příliš vysoký. Autoři se zde oklikou přibližují k vlastním schodům, i k neartikulovatelnosti jejich vlivu na naše životy. Příliš vysoký schod je drobnou nepříjemností i nepřekročitelnou bariérou mezi začátkem a cílem. Je však také symbolem osamělosti a jinakosti, vykročujíc z řady identických kopií. Jediná část rovnice s vlastní osobností. Kdyby byl perfektní, kdyby byl přesně akorát… nikdo by si ho nevšiml.

skuska

Výstava studentů fotografie FUD UJEP – Alex Fürstů, Jan Koláček a Kateřina Nová

Na výstavě Příliš vysoký schod spolupracovala trojice autorů Fürstů-Koláček-Nová. Kombinují zde rozdílné a navzájem se doplňující přístupy v psychologické interpretaci daného tématu. Osobní růst často spočívá v překračování a balancování na tom či onom schodu ve snaze dostat se dál a výš, krok za krokem. Mnohdy narážíme na schod, který je příliš vysoký. Autoři se zde oklikou přibližují k vlastním schodům, i k neartikulovatelnosti jejich vlivu na naše životy. Příliš vysoký schod je drobnou nepříjemností i nepřekročitelnou bariérou mezi začátkem a cílem. Je však také symbolem osamělosti a jinakosti, vykročujíc z řady identických kopií. Jediná část rovnice s vlastní osobností. Kdyby byl perfektní, kdyby byl přesně akorát… nikdo by si ho nevšiml.

Matěj Damek – NOČNÍ MOTÝLI

Noc. Čas odpočinku, blahodárného ticha a tmy, ale také tíživé temnoty, do které se
probouzejí veškeré naše nejistoty, úzkosti a strachy. Matěj Damek si fenomén noci vybral
během studií v Ateliéru Reklamní fotografie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jako téma své
bakalářské práce pod vedením Lucie Fišerové. Jeho projekt vzešel z dlouhodobého
experimentování s fotopastí, kterou po setmění používá při svých toulkách městem.


Na výsledné snímky má autor v případě fotopasti jen minimální vliv. Zasvěcení o tom vědí
své. Nemožnost nastavení ideálních expozičních hodnot a nedokonalost výsledného obrazu
související se silnou dávkou náhody však mohou být v tvorbě jistým vysvobozením. Zvláště, je-li
fotografovým denním chlebem přesnost. Matěje Damka totiž živí především reklamní a produktová
fotografie. Jako autor do celého procesu vstupuje znovu až konečným výběrem, který divákovi
předkládá obrazy připomínající více než realitu spíše fantaskní výjevy. Figury lidí, torza zvířat a
všemožné předměty vystupují ze tmy nebo se naopak do ní halí. Vše je bez výjimky ozářeno
infračerveným přísvitem, který tento svět ve vteřině mění v mýtus nočního chodce bloudícího svým
vnitřním i vnějším městem; opakovaně a v pravidelných intervalech. Jednou spíše jen kontempluje
na periférii, jindy se vydává na výpravy za nočním životem do středu města. Je tichým
pozorovatelem i dravým lovcem. Lovcem nočních motýlů, kteří měli vždy blíže k smrti stejně jako
fotografie, jež svět kolem nás zvěčňuje i umrtvuje zároveň. Tato ambivalence prostupuje celým
dílem a odkazuje silně mýtu, k jeho symbolickým hodnotám.

Terezie Foldynová

Vladislav Jasiok – MÍSTA, KTERÁ UŽ NEJSOU TÍM, ČÍM BYLA

Představovaný projekt je výběrem z dosud nezveřejněného archivu havířovského fotografa. Vladislav Jasiok je rodákem z Ústí nad Labem, odkud se s rodiči na konci padesátých let přestěhoval do Havířova a stal se tak součástí první generace dětí vyrůstající ve městě horníků a hutníků.

První část vystaveného souboru tvoří fotografie z počátku let
sedmdesátých; nejstarší z nich autor pořídil asi jako šestnáctiletý.
Zaznamenával tehdy na svou středoformátovou zrcadlovku takřka bezvýhradně
život venku, jeho procházky však nebyly jen bezúčelným blouděním rovnými
ulicemi mladého Havířova. Lákali ho především lidé, za kterými se vydával
na různé kulturní akce. Vznikla tak řada snímků z havířovských květinových
oslav, otevření obchodního domu Budoucnost, odhalení Leninovy sochy,
ale také z jeho cest mimo město, například z ostravského Dne horníků nebo
skautských pochodů k mohyle na Ivančeně, které byly naopak režimem
kritizovány. Je škoda, že se z tohoto období zachovalo jen několik svitkových
filmů, neboť nám zprostředkovávají opravdu kvalitní reportážní snímky,
mezi nimiž se najde i několik solitérů vynikajících nejen svou výtvarností,
ale i přesahy od obecného sdělení k sdílení „příběhu“.

Autorovy první pokusy o reportážní fotografii doplňují na výstavě
práce z let osmdesátých, které se již více vztahují k Ostravě. Nejenže působí
civilněji, ale začíná se v nich stále více zpřítomňovat autorův zájem o město
samotné. Jeho snímky zachycují některé městské části Ostravy, jak
už je neznáme, například rozestavěné sídliště Dubinu nebo dnes již zaniklý
zimní stadion Josefa Kotase, který se nacházel nedaleko železniční stanice
Ostrava-Stodolní.

Konfrontace těchto časových období, která se zde po desetiletích
otevírá, tak není jen pozoruhodnou mapou vnitřního vývoje jednoho fotografa,
ale i významným svědectvím proměny míst, jimiž během svých iniciačních
toulek procházel. Rané práce Vladislava Jasioka jsou proto velice cenným
příspěvkem do fotografického portfolia Ostravska, na kterém ve stejném časovém
období soustavně pracovaly osobnosti jako Viktor Kolář, Květoslav Kubala,
Petr Sikula nebo František Sikora, který dokumentoval vývoj Havířova.

Terezie Foldynová

Jan Dytrych – GEN1980

Projekt se zabývá životními cestami a partnerskými vztahy generace narozené kolem roku 1980. Při zobecnění příběhů konkrétních postav poskytuje obrázek o příslušnících této generace, o tom, jací jsou, čím prošli a čím procházejí. Někteří stále usilovně hledají partnera, se kterým by se cítili dobře, jiní si již dávno mysleli, že takového našli a pak ztratili tento pocit i partnera. Další žijí ve vztazích na dálku, které jim alespoň v tuto chvíli vyhovují, nebo žijí se stálým partnerem a potýkají se se vším, co je s tím spojené.

V rámci projektu jsem se snažil skrze své vlastní zkušenosti a prožitky propojit s portrétovanými a své pocity z minulosti zpracovat v jejich příbězích. Zabýval jsem se svojí generací. Když jsem chodil se svými vrstevníky na střední školu, byli jsme všichni na začátku. Na začátku dospělosti a svých partnerských životů. Nic jsme o nich nevěděli, netušili jsme, co máme čekat. Měli jsme různé představy, přání a touhy. Ať už naivní, či více nebo méně pokroucené. V průběhu více než dvaceti let, s jejichž odstupem se na to zpětně díváme, jsme se dostali do řady situací, které by nás dopředu těžko napadly. Zároveň jsou si mnohé naše osudy velmi podobné, prošli jsme si typově stejnými situacemi. Když se dokážeme otevřít, přiznat si to a poslouchat se navzájem, zjistíme, že máme hodně společného.

MAGDALENA DUBNOVÁ / JAROMÍR HARNA / ANNA MINÁŘOVÁ / CITLIVÝ PAŘEZ

Výstava studentů závěrečných ročníků ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského na FUD UJEP představuje výrazný pohled na pozici fotografie ve výtvarném umění i ve společnosti. Autoři tvoří klasickou, analogovou metodou – nelpí však pouze na estetice a formální stránce. Trojici spojují především způsoby, jakými k procesu přistupují – chápou ho jako extenzi komunikace s okolním světem o niterných myšlenkách, uchylují se k fotografii automaticky jako k druhému mateřskému jazyku, ať už v nejobyčejnějších – ale nečekaných – sděleních o současném světě, nebo ve chvílích terapeutického úniku z reality. Přestože se tak každý z autorů vyjadřuje z vlastní perspektivy a s odlišnou zkušeností, jedná se o kompaktní a vyhraněný výběr.

Pavel Matoušek

Veronika Mikulová/Anna Pelikánová – Fotograf2

Výstava Fotograf2 je společným projektem dvou studentek třetího ročníku oboru Užitá fotografie       a média na Střední umělecké škole Ostrava.

Škola v minulém roce slavila třicáté výročí svého založení, v rámci kterého bylo naplánováno mnoho akcí. Za připomenutí stojí velká výstava prací studentů a pedagogů v opavském Domě umění.  Bohužel z důvodu ochranných opatření proti pandemii se všechny události musely přesunout do online prostoru. S výjimkou výstavy In Vitro, kterou je možno shlédnout ve výlohách obchodního domu Ostravica v centru Ostravy. Na této výstavě je možno shlédnout i práci Anny Mikulové.

Pandemická situace se odrazila snad v každém aspektu našich životů. Není překvapením, že v životě mladých lidí – studentů je toto umocněno ještě více. Když jsem oslovil studenty Střední umělecké školy, zda by neměli zájem vystavovat v Galerii Díra, přihlásily se právě Veronika a Anna, aniž by tušily, co budou vystavovat. Společně se rozhodly, že vytvoří projekt speciálně pro prostor této galerie. Samy svůj záměr vysvětlují takto:

„Distanční výuka nás obě zasáhla v osobním i sociálním životě, což mělo vliv na naši kreativitu. Nekončící stereotyp sezení u počítače, kontrolování zpráv, zadání a termínů nás motivovalo k vytvoření něčeho nového a zábavného, co nás navíc také sblíží. Společně jsme se procházely známými i neznámými místy a zároveň jsme se navzájem pozorovaly z dálky. Na fotografiích zachycujeme stejný moment na stejném místě, ale každá pracujeme s jinou technikou a s jiným úhlem, což naše fotografie odlišuje a dodává jim náš osobní nádech. Spojením dvou fotek z jedné lokality tak vzniká oboustranný prostor a pohled dvou odlišných tvůrců.“

Jaroslav Kocián

Miloš Budík – Nalezeno II.

Vznik uměleckého díla je zvláštní proces. Většinu času probíhá kdesi v ústraní, bez zásahu dalších lidí, v dialogu mezi tvůrcem a jím vytvářeným artefaktem. Tento proces může být krátký, ale také velmi zdlouhavý a náročný. A to i v případě fotografie, která nezřídka budí dojem rychlé, nepromyšlené a téměř nahodilé práce. Každý zkušený fotograf však ví, jak těžké je už najít samotný námět, jak důležité je vybrat správnou techniku, zvolit dobré stanoviště a úhel záběru, jak je nutné předvídat odehrávající se situaci a onen děj umět v mžiku zhmotnit. Fotografie je však oproti jiným médiím přece jen specifická objemem vytvořeného materiálu. Archivy fotografů obsahují statisíce a někdy i miliony snímků a velký kus tvůrčího aktu tak spočívá ve výběru „těch pravých“ fotografií. Až ty vytváří celé dílo a umělcovu tvůrčí identitu.

Miloš Budík (*1935) začal svoji „uměleckou tvář“ budovat již v první polovině padesátých let, kdy se jako mladý brněnský fotograf účastnil neformálních kurzů určených amatérským fotografům, pro které se vžil název „staska“. Učiteli mu zde byli o generaci starší tvůrci jako Bohuslav Burian nebo Jan Beran. Především to ale byl Karel Otto Hrubý, kdo formoval mladému fotografovi jeho umělecký pohled na svět. Díky své píli a nespornému talentu se mu však Miloš Budík stal brzy rovnocenným partnerem a společně tvořili nejvýraznější dvojici v později založené skupině Vox (1965–1972).

Doménou mladého fotografa se stala především takzvaná fotografie všedního dne, se kterou slavil Miloš nesčetné úspěchy již jako velmi mladý fotograf. Však své nejslavnější dílo,
totiž fotografii Tělocvična, vytvořil v jednadvaceti letech. Jeho neúnavná práce mu vynesla uznání nejen v rámci Československa, ale také na mezinárodních fotografických salonech, kterých se na přelomu padesátých a šedesátých let hojně účastnil. Jeho fotografická dráha se ale čím dál více profesionalizovala. V polovině padesátých let se totiž Miloš stal fotografem Státního archivu Brno a roku 1964 pak fotografem a obrazovým redaktorem časopisu Věda a život. To vše s sebou neslo plné pracovní nasazení a logické upozadění vlastní tvorby, která tak často zůstavala pouze v negativech.

Jakmile to politická situace dovolila, Miloš začal intenzivně cestovat po Evropě. Navštívil mimo jiné Jugoslávii, Rumunsko či Anglii. Většina jeho cest pak ale vedla do Německa a Rakouska, kde žila část jeho rodiny. Milošovy výlety po „západních“ zemích tedy neměly stejnou motivaci jako v případě mnoha dalších československých reportážních fotografů, kteří chtěli zaznamenat pulzující život proslulých metropolí a mnohé snímky pak využili v atraktivních obrazových publikacích. Miloš fotografie vytvářel opět především pro svoji vlastní potřebu a jen zlomek snímků zvětšil či vystavil.

Tvorbu Miloše Budíka znám jako žádnou jinou. Za dvanáct let vzájemné spolupráce jsem viděl tisíce jeho pozitivů, hovořil s autorem hodiny a hodiny o jeho díle a také z jeho tvorby připravil mnoho výstav a monografii. O to více mne lákala možnost ponořit se do Milošova archivu negativů a podívat se na jeho díla s odstupem let. Práce je teprve na počátku a představená výstava ukazuje v určité polaritě jeho „domácí“ fotografie prodchnuté poezií všedního dne a jeho snímky ze zahraničí, které se zdají být mnohem syrovější reportáží, fascinovanou západním konzumem, nočními ulicemi, výstředními lidmi a nevšedními situacemi. Zkrátka vším, čeho se zrakům fotografa v komunistickém Československu příliš nedostávalo. Věřím, že vybrané snímky teprve dokreslí Milošovu neobyčejnou „tvůrčí identitu“.

Lukáš Bártl

Theme: Overlay by Kaira
fotogo.info