MAGDALENA DUBNOVÁ / JAROMÍR HARNA / ANNA MINÁŘOVÁ / CITLIVÝ PAŘEZ

Výstava studentů závěrečných ročníků ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského na FUD UJEP představuje výrazný pohled na pozici fotografie ve výtvarném umění i ve společnosti. Autoři tvoří klasickou, analogovou metodou – nelpí však pouze na estetice a formální stránce. Trojici spojují především způsoby, jakými k procesu přistupují – chápou ho jako extenzi komunikace s okolním světem o niterných myšlenkách, uchylují se k fotografii automaticky jako k druhému mateřskému jazyku, ať už v nejobyčejnějších – ale nečekaných – sděleních o současném světě, nebo ve chvílích terapeutického úniku z reality. Přestože se tak každý z autorů vyjadřuje z vlastní perspektivy a s odlišnou zkušeností, jedná se o kompaktní a vyhraněný výběr.

Pavel Matoušek

Theme: Overlay by Kaira
fotogo.info