Jaroslav Kocián – Surela

6. 4. 2017 – 8. 5. 2017

fotografie města, krajiny, míst, věcí, lidí, vzpomínek

sorela

část města, krajina, která mě od narození obklopuje

surela

místa, která pro mě v dětství znamenala celý svět

věci už neplní své funkce, lidé odkazují na vzpomínky

vzpomínky jsou stále živé, ale jakoby už v mlze

Theme: Overlay by Kaira
fotogo.info