Terezie Foldynová – Qua vadis?

Mytologický výklad krajiny má vždy duchovní rozměr, neboť souvisí s tvořivým pohybem.
V krajině vyhledáváme místa vhodná k relaxaci, jež však bývají pro svou atraktivitu zaplněna lidmi, nebo naopak místa, která nám umožňují tiše rozjímat. Místa kontemplace jsou součástí každé iniciační cesty.
Podržují v sobě cosi z mýtu a ve vzácných momentech vyjevují své skryté obsahy. Není už tolik důležité,
zda se nacházejí v otevřené krajině za městem nebo na jeho území. Otázkou tedy není pouze, kam kráčíš, ale také kudy? Qua vadis?

Theme: Overlay by Kaira
fotogo.info